تیام رازانی

تخصص:

نویسنده، استراتژیست

سن:

اسفند 1365

تحصیلات:

کارشناسی معماری یزد

نمایشگاه ها:

  • ……….

سوابق هنری:

  • ……….

افتخارات: