ویدیو موشن گرافیک محتوای اینستاگرامی

ویدیو موشن گرافیک پست های اینستاگرامی موسسه پارسی کانادا به منظور مرور محتواهای تولید شده در این پلتفرم برای مخاطبین ساخته شد.

ساخت این پروژه با تمرکز بر روی پست های پیشین موسسه و تاکید بر استفاده نکردن از نریشن برای سادگی ارتباط با مخاطب و نمایش ابعاد برند و فعالیت های موسسه تولید شد. هدف از ساخت این ویدیو مرور پست های پیشین و شناساندن خدمات موسسه بود. این پروژه با کیفیت FHD و موسیقی همراه با حق کپی رایت بر اساس سناریو تولید شده ساخته و تدوین گردید.

آخرین نمونه کارها