نسیم رازانی

تخصص:

عکاس، کارگردان هنری

سن:

اردیبهشت 1374

تحصیلات:

ارشد ادبیات کرمان

نمایشگاه ها:

  • ……..

سوابق هنری:

  • ………..

افتخارات: