خشایار لک نژاد

تخصص:

عکاس، کارگردان هنری

سن:

خرداد 1369

تحصیلات:

ارشد عکاسی بابل

کارشناسی معماری آمل

کاردانی معماری شیراز

نمایشگاه ها:

  • نمایش دو تک عکس در نمایشگاه گروهی Fifth figures & face art exhibition of Fusion Art درPalm Springs آمریکا  اکتبر سال 2019
  • نمایش مجموعه عکس (Afternoon in Anzali)   در نمایشگاه گروهی Generazioni 2020 در Museo del Territorio شهر cormons ایتالیا اکتبر 2020
  • نمایش یک تک عکس در نمایشگاه گروهی فوکوس در صربستان – دسامبر 2020

سوابق هنری:

  • عضو فدراسیون بین المللی عکاسی آمریکا PSA / 991340
  • عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فرانسه FIAP / 0364.17391
  • عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ ایران Focusteam/ 6793
  • عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران/ 2-2475
  • عضو اصلی کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان/2068
  • عضو انجمن گویندگان اصفهان
  • عضو سابق انجمن گویندگان جوان ایران(گلوری اینترتیمنت)

افتخارات: