امیر محمدی

تخصص:

تصویربردار، تدوینگر

سن:

اردیبهشت 1366

تحصیلات:

ارشد مدیریت صنعتی

نمایشگاه ها:

  • …..

سوابق هنری:

  • ……….

افتخارات: